I Hällekis är det till och med skyltat. Jag har hittat en (2) ramper, det är bom som ej låses, inga skyltar om avgift mm.